Настоящата обучителна платформа е част от Дейност 2 и е
предназначена за участниците в проект
"Без граници в заетостта".

 

E-поща
Парола