Ден на отворените врати в ДБТ Русе

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” има удоволствието да ви покани да вземете участие в организирания в рамките на проект „Без граници в заетостта” Ден на отворените врати в Дирекция Бюро по труда Русе, където пилотно се провежда социален експеримент за апробиране на опита на Великобритания в областта на младежката заетост.

Денят на отворените врати ще се проведе  на 16.09.2014 г. (вторник) от 13:00 до 15:00 часа взала 209  на ДБТ Русе (гр. Русе, ул. „Кап. л-т Евстати Винаров” № 10).

В рамките на събитието ще можете да се запознаете с работата на екипа от трудови посредници и консултанти, ангажирани с младежката гаранция за привличане на младите хора до 29 годишна възраст към трудова заетост.