Приключи изпълнението на проект „Без граници в заетостта”
31.10.2014 г.
На 31 октомври 2014 г. приключи изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”. Съвместният българо-британски проект за активно включване на младите хора до 29 години в трудова заетост се реализира от 01.06.2013 г. до момента от Бенефициента - Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация”, с активното участие на партньора от Великобритания е Сърчлайтър Сървисис Лимитид, и на асоциирания партньор - Агенцията по заетостта. още...
Заключителна пресконференция по проект "Без граници в заетостта"
10.10.2014 г.
Днес в Русе се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”. още...
Проведе се конференция за отчитане на резултатите от социален експеримент, проведен в рамките на проекта
01.10.2014 г.
На 30.09.2014 г. в София се проведе конференция на тема „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”, която е част от проекта BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”. още...
Проведе се Ден на отворените врати в ДБТ Русе по проект „Без граници в заетостта”
16.09.2014 г.
На 16.09.2014 г. от 13ч., в Дирекция „Бюро по труда” Русе, се проведе Ден на отворените врати. Събитието е част от проект „Без граници в заетостта”, който се реализира от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в партньорство със Сърчлайтър Сървисис ЕООД и Агенцията по заетостта, като асоцииран партньор. още...
Конференция „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”
15.09.2014 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в качеството си на Бенефициент, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в организираната в рамките на проект „Без граници в заетостта” конференция на тема „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”. още...