Ден на отворените врати в ДБТ Русе
10.09.2014 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” има удоволствието да ви покани да вземете участие в организирания в рамките на проект „Без граници в заетостта” Ден на отворените врати в Дирекция Бюро по труда Русе, където пилотно се провежда социален експеримент за апробиране на опита на Великобритания в областта на младежката заетост. още...
Видео-тренинг с участници от експерименталната група
21.08.2014 г.
На 21.08.2014 г. в рамките на социалния експеримент, в ДБТ Русе беше организиран видео-тренинг "Подходи за успешна трудова реализация" с младежи от експерименталната група по проект "Без граници в заетостта", ръководен от г-жа Соня Каменовска, психолог в ДБТ Русе. още...
Второ посещение за обмяна на опит във Великобритания
07.07.2014 г.
В периода от 29 юни до 4 юли 2014 г. беше проведено второто работно посещение по проект„Без граници в заетостта” в Лондон, Великобритания в рамките на дейност 3 „Обмяна на опит на място”. още...
Център за оценка на потенциалните възможности беше създаден по проект „Без граници в заетостта”
27.06.2014 г.
Център за оценка на потенциалните възможности беше създаден през м. юни 2014 г. в рамките на проект „Без граници в заетостта” на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”. Центърът ще предоставя възможност за комплексен подход при наблюдение, изследване и оценка на потенциала, знанията и уменията на младите хора до 29 години. още...
Симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост” се проведе днес в Русе
25.06.2014 г.
Днес в Русе се проведе симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост”, организиран от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и Дирекция „Регионална служба по заетостта”, гр. Русе към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Без граници в заетостта”. още...