Симпозиум „Без граници – в подкрепа на младежката заетост” ще се проведе на 25 юни 2014 г. в Русе
20.06.2014 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и Дирекция „Регионална служба по заетостта”, гр. Русе към Агенцията по заетостта имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в организирания в рамките на проект „Без граници в заетостта” симпозиум на тема „Без граници – в подкрепа на младежката заетост”. още...
Социален експеримент стартира в ДБТ Русе
02.06.2014 г.
Днес беше дадено началото на социален експеримент, който ще се проведе в рамките на проект „Без граници в заетостта” в Дирекция Бюро по труда, Русе. Социалният експеримент е с продължителност 4 месеца и има за цел да изпробва избрана добра практика от Великобритания, свързана с предоставяне на ефективни услуги за безработните младежи. още...
На пресконференция в ДБТ Русе беше представен напредъка по проект „Без граници в заетостта”
29.05.2014 г.
Днес в Русе се проведе пресконференция за представяне на съвместен българо-британски проект за активното включване на младите хора до 29 години в трудова заетост BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 „Без граници в заетостта”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация”, партньор от Великобритания е Сърчлайтър Сървисис Лимитид, а Асоцииран партньор е Агенцията по заетостта. още...
Обучение на целевата група
27.05.2014 г.
В периода 19-25 май 2014 г. се проведе обучение на целевата група на проект „Без граници в заетостта”. Обучението е част от дейност 2 на проекта и е със заглавие „Опитът на Великобритания за намаляване на младежката безработица и създаване на заетост”. още...
Проект “Без граници в заетостта” беше представен по време на Дните на кариерата на РУ “Ангел Кънчев”
19.05.2014 г.
През изтеклата седмица в РУ “Ангел Кънчев” бяха проведени Дни на кариерата, организирани от Факултет “Бизнес и мениджмънт”. В рамките на няколко мероприятия на студентите беше предоставена възможност да придобият ключови знания, необходими при кандидатстването за работа - как се пише автобиография и мотивационно писмо, как да се държат по време на интервю за работа; проведоха се срещи с работодатели; представени бяха услугите, които предлага Дирекция Бюро по труда Русе. още...