Второ посещение за обмяна на опит във Великобритания

В периода от 29 юни до 4 юли 2014 г.  беше проведено второто работно посещение по проект„Без граници в заетостта” в Лондон, Великобритания в рамките на дейност 3 „Обмяна на опит на място”. Обект на интереса на целевата група и на експертите, включени в посещението бяха политиките, които се генерират от различните организации и институции, ангажирани с младежката заетост.

Наблюдаваните и задълбочено анализирани  политики за младежка заетост от МТСП, в т.ч. и чрез аташирания в Посолството на Република България във Великобритания представител получиха своите практически измерения, които допълниха впечатленията ни от първото работно посещение в Бристол и Кардиф през март.

По време на проведените срещи бяха набелязани идеи, намерили място в работата на Министерството на труда и пенсиите на Великобритания, които да бъдат обсъдени, адаптирани и приложени за обогатяване на практиката на българската Агенция по заетостта.

Обмяната на опит по въпросите на справянето с младежката безработица във Великобритания  може да помогне за подобряване на съществуващите и създаване на нови политики по този сериозен и актуален проблем и се надяваме, че с проведеното работно посещение сме допринесли за този процес