Видео-тренинг с участници от експерименталната група

На 21.08.2014 г. в рамките на социалния експеримент,  в ДБТ Русе беше организиран видео тренинг "Подходи  за  успешна  трудова реализация" с младежи от експерименталната група по проект "Без граници в заетостта", ръководен от г-жа  Соня Каменовска, психолог в ДБТ Русе.

По време на интерактивното занятие, участниците в социалния експеримент имаха възможност да направят популярния тест на Холанд, който представлява въпросник за професионално и кариерно ориентиране  и да разберат към кой тип принадлежат.

Ключов момент от видео-тренинга беше провеждането на интервю с потенциален работодател, което беше заснето с видео-камера, а на младежите беше предоставена възможност да коментират силните и слабите  си страни по време на собственото си представяне и на представянето на останалите участници.

Всички младежи високо оцениха участието си и ползите от занятието и успяха да създадат по-близки отношения помежду си