Конференция „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в качеството си на Бенефициент, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в организираната в рамките на проект „Без граници в заетостта” конференция на тема „Социалният експеримент като отговорен модел за апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”

Конференцията цели да отчете извършеното в рамките на проекта, както и да представи резултатите от провеждането на една от ключовите дейностисоциален експеримент, който се осъществява в ДБТ Русе в периода от м. юни до м. септември 2014  г.

Конференцията ще се проведе от10,00 ч. на 30.09.2014 г. (вторник) в Малка конферентна зала на Конферентен център „Венус”, София

Програмата на конференцията можете да видите тук>>>