Проведе се Ден на отворените врати в ДБТ Русе по проект „Без граници в заетостта”

На 16.09.2014 г. от 13ч., в Дирекция „Бюро по труда” Русе, се проведе Ден на отворените врати. Събитието е част от проект „Без граници в заетостта”, който се реализира от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” в партньорство със Сърчлайтър Сървисис ЕООД и Агенцията по заетостта, като асоцииран партньор.

В рамките на Деня на отворените врати, експерти от ДБТ Русе представиха пред журналисти и заинтересовани професионалисти резултатите от социалния експеримент, който се провежда пилотно и цели апробиране на опита на Великобритания в областта на младежката заетост като част от реализацията на проект „Без граници в заетостта”.

В социалния експеримент са включени 20 безработни младежи, повече от половината от които вече са започнали работа. Експериментът продължава до края на септември 2014 г.  След като изнесоха резултатите, г-жа Соня Каменовска - психолог и Юлия Събева, гл. експерт в отдел „Посреднически услуги” в ДБТ Русе отговориха любезно и изчерпателно на зададените от журналистите въпроси. Участниците проявиха нескрит интерес кои представители на експерименталната група са успели да си намерят работа и как британския модел за работа с безработните е допринесъл за това да се случи